Глобална инициатива в психиатрията – София
Каритас – България
БлуЛинк Информационна мрежа
Сдружение за доброволчески труд Си Ви Ес – България
Център за приобщаващо образование
Фондация "Джендър проект в България"
  Повече за проекта и неговите изпълнители »  
Забравена парола

Въвеждане на теми от образовяанието за развитие в учебната програма на ІІ ОУ „П.Р.Славейков”, Стара

05.07.2012

ІІ ОУ „П.Р.Славейков", Стара Загора успешно въведе теми от образованието за развитие в своята учебна програма по проект УСПЕХ.

Във ІІ ОУ „П.Р.Славейков", Стара Загора от месец февруари 2012г. се организира клуб "Глобален млад гражданин" към проект BG051PO001-4.2.05-0001 УСПЕХ /Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти/ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд за финансовата рамка 2007 - 2013 година на МОМН. Темите на сбирките на клуба са провокирани от участието на Второ основно училище в проекта "Да научим! Въвеждане на принципите на образованието за развитие в българското училище" и са свързани предимно с Целите на Хилядолетието за развитие. Учениците получават информация, която провокира техните мисли и емоции. Те се чувстват ангажирани с проблемите на своите връстници по света. Така се създава основата на тяхната активна гражданска позиция, която в бъдеще да бъде претворена в реални действия за изпълнение на Целите на Хилядолетието.

Поздравления на г-жа Анелия Загорчева и на учениците от 5в клас!

Коментари

loading
loading
Настоящият уеб сайт www.devedu.eu е изготвен със съдействието на Европейската комисия.
Отговорност за съдържанието му носят единствено изпълнителните на проект «Да научим!».
При никакви обстоятелства материалите в уеб сайта не могат да се разглеждат като отразяващи позицията на Европейския съюз.