Глобална инициатива в психиатрията – София
Каритас – България
БлуЛинк Информационна мрежа
Сдружение за доброволчески труд Си Ви Ес – България
Център за приобщаващо образование
Фондация "Джендър проект в България"
  Повече за проекта и неговите изпълнители »  
Забравена парола

Борба с разпространението на ХИВ/СПИН, малария и други болести

ХИВ/СПИН вече отне живота на повече от 25 милиона души по света. Българската адаптацията на шестата цел към конкретните проблеми на ХИВ/СПИН, туберкулоза и сифилис е мотивирана от тяхната обществена значимост, както и от тревожното нарастване на здравните показатели по тези заболявания през последните години.
Целите за България до 2015 година са:

  • да се спре епидемията от СПИН преди тя да е имала шанс да започне;
  • двойно намаляване на заболяванията от туберкулоза;
  • четворно намаляване на заболяванията от сифилис с нивата им от началото на века.

Националната стратегия и Национална програма за профилактика и контрол на СПИН и полово-предавани болести (ППБ) за 2001-2007 г. има следните приоритети:

  1. Промоция на здраве сред подрастващите, младите хора и уязвимите групи
  2. Въвеждане на здравно и сексуално образование в училищните програми
  3. Епидемиологични наблюдения и политика на тестуване
  4. Здравни и социални услуги на хората с ХИВ/СПИН и полово предавани болести
  5. Лечение на пациенти с ХИВ/СПИН и ППБ.

(из уебсайта на Програма на ООН за развитие - България

Вижте материали по темата от дигиталната библиотека

 

Настоящият уеб сайт www.devedu.eu е изготвен със съдействието на Европейската комисия.
Отговорност за съдържанието му носят единствено изпълнителните на проект «Да научим!».
При никакви обстоятелства материалите в уеб сайта не могат да се разглеждат като отразяващи позицията на Европейския съюз.