Глобална инициатива в психиатрията – София
Каритас – България
БлуЛинк Информационна мрежа
Сдружение за доброволчески труд Си Ви Ес – България
Център за приобщаващо образование
Фондация "Джендър проект в България"
  Повече за проекта и неговите изпълнители »  
Забравена парола

Образование за развитие

Определение
Образованието за развитие е процес, основан на принципите на активното учене, солидарност, равенство, включване и сътрудничество. Образованието за развитие поставя на преден план международните приоритети за устойчиво развитие на човечеството и спомага за разбиране на причините и последиците от глобалните проблеми. Образованието за развитие насърчава пълноценното участие на всички хора в борбата със световната бедност и изключване, цели да повлияе на национални и международни икономически, социални и екологични политики, като ги направи по-справедливи и устойчиви и базирани на правата на човека.

Методи
Образованието за развитие има за цел да работи върху знанията и ценностната система на обучаваните. Поради това, характерните методи за преподаване са интерактивни и неформални. Интерактивните методи поставят обучаемия в центъра на процеса и вместо пасивен получател на информация той е активен участник в изграждането на знанието. Инструментариумът на интерактивните форми на образование е богат и включва симулационни и ролеви игри, широк спектър от снимки и артефакти, филми, дискусии и други интерактивни инструменти. В интернет съществуват много подобни материали за свободно ползване.

Цели на хилядолетието за развитие
Една от основните задачи на образованието за развитие е да популяризира Целите на хилядолетието за развитие, приети с Декларация на хилядолетието от общото събрание на ООН през 2000 година. Целите на хилядолетието до голяма степен покриват тематичния обхват на образованието за развитие. 

(по материали от Ресурсния център на С.Е.Г.А)

Вижте материали по темата от дигиталната библиотека

 

Настоящият уеб сайт www.devedu.eu е изготвен със съдействието на Европейската комисия.
Отговорност за съдържанието му носят единствено изпълнителните на проект «Да научим!».
При никакви обстоятелства материалите в уеб сайта не могат да се разглеждат като отразяващи позицията на Европейския съюз.