Глобална инициатива в психиатрията – София
Каритас – България
БлуЛинк Информационна мрежа
Сдружение за доброволчески труд Си Ви Ес – България
Център за приобщаващо образование
Фондация "Джендър проект в България"
  Повече за проекта и неговите изпълнители »  
Забравена парола

Намаляване на детската смъртност

Четвъртата Цел на хилядолетието за развите е свързана със здравето на децата и намаляването на смъртността сред тях. Промените в детската смъртност са едни от най-чувствителните показатели за икономическото и културното развитие на обществото, тъй като бедността и социалната изолация влияят пряко върху достъпа до здравни грижи. Конкретната адаптация на тази цел за България предвижда намаляване наполовина на смъртността сред децата от 0 до 5 годишна възраст до 2015 година в сравнение с 1990 г.

Политиките, които могат да способстват за преодоляването на тези различия са свързани с:

  • Увеличаване на достъпа до квалифицирани здравни грижи за бременните и децата в селата и население места с концентрация на етническо население.;
  • Подобряване на здравните грижи за бременни жени с рискови заболявания и бременни в неравностойно социално положение;
  • Повишаване на качеството на акушерските грижи и грижите за бременните чрез въвеждане на стандарти за добра медицинска практика;
  • Медицински и социални мерки за прилагане на рационално хранене на децата и редовно наблюдение от личните лекари;
  • Целеви действия на правителствените и неправителствените организации за ограничаване на детските травми, включително домашното насилие спрямо деца.

 

 (из уебсайта на Програма на ООН за развитие - България)

Вижте материали по темата от дигиталната библиотека

 

Настоящият уеб сайт www.devedu.eu е изготвен със съдействието на Европейската комисия.
Отговорност за съдържанието му носят единствено изпълнителните на проект «Да научим!».
При никакви обстоятелства материалите в уеб сайта не могат да се разглеждат като отразяващи позицията на Европейския съюз.