Глобална инициатива в психиатрията – София
Каритас – България
БлуЛинк Информационна мрежа
Сдружение за доброволчески труд Си Ви Ес – България
Център за приобщаващо образование
Фондация "Джендър проект в България"
  Повече за проекта и неговите изпълнители »  
Забравена парола

Цели на хилядолетието за развитие

Една от основните задачи на образованието за развитие е да популяризира Целите на хилядолетието за развитие (Millennium Development Goals), приети с Декларация на хилядолетието от общото събрание на ООН през 2000 година. Целите на хилядолетието до голяма степен покриват тематичния обхват на образованието за развитие.

Целите на хилядолетието за развитие
Цел 1: Преодоляване на крайната бедност и глада
Цел 2: Постигане на начално образование за всички
Цел 3: Насърчаване равенството между жените и мъжете и овластяване на жените
Цел 4: Намаляване на детската смъртност
Цел 5: Подобряване здравословното състояние на майките
Цел 6: Борба с ХИВ/СПИН, малария и други болести
Цел 7: Осигуряване на устойчива околна среда
Цел 8: Създаване на глобално партньорство за развитие

Вижте материали по темите от дигиталната библиотека

 

Настоящият уеб сайт www.devedu.eu е изготвен със съдействието на Европейската комисия.
Отговорност за съдържанието му носят единствено изпълнителните на проект «Да научим!».
При никакви обстоятелства материалите в уеб сайта не могат да се разглеждат като отразяващи позицията на Европейския съюз.