Глобална инициатива в психиатрията – София
Каритас – България
БлуЛинк Информационна мрежа
Сдружение за доброволчески труд Си Ви Ес – България
Център за приобщаващо образование
Фондация "Джендър проект в България"
  Повече за проекта и неговите изпълнители »  
Забравена парола

Подобряване здравословното състояние на майките

Проблемът за здравето на жените, тяхното репродуктивно поведение и сигурността на майчинството е свързан с възпроизводството на човешките ресурси, а от тук и с цялостното развитие на нацията (особено с оглед на застаряващото население и увеличаващата се емиграция). Петата Цел адаптирана за България е до 2015 година майчината смъртност да намалее от 19.1 през 2001 г. до 12 на 100,000 живородени.

Подобряването на показателите за майчината смъртност изисква пълно възстановяване на ранното обхващане на бременните под наблюдение. Профилактичните мерки за предотвратяване на усложненията на бременността и раждането са особено необходими в отдалечените и селски райони с ограничен достъп до здравни услуги. Следенето на абортите предполага по-строг контрол на регистрацията и съобщаването, което би подобрило надеждността на отчитаните резултати.

(из уебсайта на Програма на ООН за развитие - България

Вижте материали по темата от дигиталната библиотека

 

Настоящият уеб сайт www.devedu.eu е изготвен със съдействието на Европейската комисия.
Отговорност за съдържанието му носят единствено изпълнителните на проект «Да научим!».
При никакви обстоятелства материалите в уеб сайта не могат да се разглеждат като отразяващи позицията на Европейския съюз.