Глобална инициатива в психиатрията – София
Каритас – България
БлуЛинк Информационна мрежа
Сдружение за доброволчески труд Си Ви Ес – България
Център за приобщаващо образование
Фондация "Джендър проект в България"
  Повече за проекта и неговите изпълнители »  
Забравена парола

Преодоляване на крайната бедност и глада

Според глобалния доклад за развитие на човека на ПРООН вече трета поредна година (от 2005 г. насам) България се нарежда в групата на високо развитите страни. Според последния Индекс на човешкото развитие, България заема 53-то място от 177 държави и територии, участващи в класацията. Сред държавите-членки на Европейския съюз обаче, страната има най-ниски доходи на глава от населението.
Заложените през 2003 г. конкретни цели за намаляване на бедността от 2001 г. до 2015 г. са:

 •   Увеличаване на средните месечни доходи от 91 евро до 280 евро;
 •   Увеличаване прага на бедността от 54,6 евро до 170 евро като не повече от 15% от хората имат доходи под това ниво;
 •   Намаляване на младежката безработица от 35,34% до 25%;
 •   Намаляване на дълготрайно безработните от 9,59% до 7%.

През 2007-2008 г. напредъкът по цел № 1 показва, че България е на път да постигне няколко от заложените подцели и показатели. Например, България си е поставила за цел да постигне среден месечен доход от 280 евро през 2015 г., спрямо база от 91 евро през 2001 г. През 2007 г. средният месечен доход в България вече достига около 190 евро. Заложената дълготрайна безработица до 2015 г. е 7%, като нивото пада до 6% през 2005 г. и достига 3,9% още през юни 2007 г., сравнена с 9,59 % през 2001 г. Делът на дълготрайно безработните намалява наполовина от 513,7 хил. през декември 2001 г. до 208,2 хил през юни 2007 г. През 2007 беше определен официален праг на бедността от 78 евро, отразяващ минималните доходи и социалната политика на страната. При все това, той е далеч по-нисък от заложените 170 евро за 2015.
Политиките, които могат да допринесат за намаляване на бедността трябва да бъдат ориентирани към:

 1. Създаване на стимули за инвестиции в районите с висока безработица и селата
 2. Създаване на стимули за самонаемане и осъщестяване на малък семеен бизнес
 3. Намаляване на данъците, успоредно с ефективно увеличаване на тяхната събираемост и подобряване на съдебната система
 4. Укрепване на местните институции, включително чрез усвояване на средства от европейските предприсъединителни, а по-късно и структурни фондове
 5. Намаляване на зависимостта от социални помощи
 6. Съобразяване на средното и висше образование спрямо търсенето на пазара на труда
 7. Интегриране на мерките за квалификация и преквалификация в програмите за насърчаване на временната заетост.

(из уебсайта на Програма на ООН за развитие - България)

Вижте материали по темата от дигиталната библиотека

 

Настоящият уеб сайт www.devedu.eu е изготвен със съдействието на Европейската комисия.
Отговорност за съдържанието му носят единствено изпълнителните на проект «Да научим!».
При никакви обстоятелства материалите в уеб сайта не могат да се разглеждат като отразяващи позицията на Европейския съюз.