Глобална инициатива в психиатрията – София
Каритас – България
БлуЛинк Информационна мрежа
Сдружение за доброволчески труд Си Ви Ес – България
Център за приобщаващо образование
Фондация "Джендър проект в България"
  Повече за проекта и неговите изпълнители »  
Забравена парола

Млади изследователи от 11 до 14 години по следите на Целите на хилядолетието за развитие

22.11.2011

С много енергия, жизнерадост, избухване на идеи и в игри премина обучението на млади изследователи "По следите на Целите на хилядолетието за развитие" в Лозенската планина

От 18 до 20 ноември 2011 г. седемнадесет млади любопитковци между 11 и 14 години от Стара Загора, Благоевград, Ихтиман и София откриваха подробности за предизвикателствата пред развиващите се страни и вървяха заедно по стъпките на това как се прави едно проучване на връстници, овладявайки до съвършенство уменията да формулират точни и ясни въпроси за проучване.

През първия ден на обучението, след като много бързо се запознаха и сприятелиха, децата дискутираха доколко и къде виждаме връзките, които ни свързват с останалите страни и хора по света и дали е важно да се интересуваме от това, което се случва другаде. „Докато приключиш със закуската си, ти си се свързал с половината свят", беше казал М. Л Кинг и ние трябваше да се съгласим напълно с него.

Вторият ден започна с нелеката задача младите изследователи да поемат по следите на Целите на хилядолетието за развитие. След кратко обследване на материалите по темата, децата сами направиха великолепни постер - презентации пред своите връстници. Бързината, с която се справиха и разбирането което вложиха във всеки един от глобалните проблеми, с които световната общност е приела да се бори бяха достойни за адмирации. Справедлива награда бяха игрите навън! Последваха няколко часа посветена работа в майсторството на това как се прави проучване - точно определяне на целта, ясно задаване на въпросите, етично отношение към интервюираните. И отново игри.


Последният ден беше определен за работа по изготвяне на въпросниците, която премина в споделяне на много идеи, разгорещени спорове и гласувания. Резултатът, разбира се, беше впечатляващ не само заради отлично направения въпросник, а отново заради ефективността на екипната работа на младите изследователи.

Грамота за Глобален млад гражданин се дава само за ангажираност по глобални теми и посветеност на работата, затова и всичките седемнадесет участника получиха заслужено в края на обучението грамота за Глобален млад гражданин от екипа на проект "Да Научим!".

Обучението се реализира от Център за приобщаващо образование, в рамките на проект „Да научим за въвеждане на принципите на образованието за развитие в българското училище". Проектът е с водещ партньор Глобална инициатива в психиатрията и партньори Каритас - България, Център за приобщаващо образование, Сдружение за доброволчески труд Си Ви Ес - България, Джендър проект в България и БлуЛинк.

Коментари

loading
loading
Настоящият уеб сайт www.devedu.eu е изготвен със съдействието на Европейската комисия.
Отговорност за съдържанието му носят единствено изпълнителните на проект «Да научим!».
При никакви обстоятелства материалите в уеб сайта не могат да се разглеждат като отразяващи позицията на Европейския съюз.