Глобална инициатива в психиатрията – София
Каритас – България
БлуЛинк Информационна мрежа
Сдружение за доброволчески труд Си Ви Ес – България
Център за приобщаващо образование
Фондация "Джендър проект в България"
  Повече за проекта и неговите изпълнители »  
Забравена парола

Учениците на ГПЧЕ

07.12.2011

На интернет страницата на нашия партньор Гимназия с преподаване  на чужди езици „Ромен Ролан" гр. Стара Загора учениците са написали статия за обученията, които се проведоха през ноември 2010. Искаме да споделим тяхната статия „Да научим" - въвеждане на образованието за развитие в българското училище, във връзка с целите на хилядолетието на ООН, намира се на следния интернет адрес:

http://www.romainrolland.org/

Коментари

loading
loading
Настоящият уеб сайт www.devedu.eu е изготвен със съдействието на Европейската комисия.
Отговорност за съдържанието му носят единствено изпълнителните на проект «Да научим!».
При никакви обстоятелства материалите в уеб сайта не могат да се разглеждат като отразяващи позицията на Европейския съюз.