Глобална инициатива в психиатрията – София
Каритас – България
БлуЛинк Информационна мрежа
Сдружение за доброволчески труд Си Ви Ес – България
Център за приобщаващо образование
Фондация "Джендър проект в България"
  Повече за проекта и неговите изпълнители »  
Забравена парола

8ми март: Равнопоставеност на половете, овластяване на жените

08.03.2010
На 8ми март 2010, Станимира Хаджимитова от Фондация Джендър Проект, един от партньорите по проект "Да научим!", взе участие в радиопредаване в Радио Хоризонт на тема "Равнопоставеност на половете, овластяване на жените". Станимира представи темата през призмата на "Целите на хилядолетието за развитие", която служи като основа и на пилотното въвеждане на образованието за развитие в рамките на проекта "Да научим!". Изнесените факти показват тенденцията за "феминизиране на бедността", т.е. видимо по-ниските доходи поради по-ниския социално-икономически статут на жените. Засегната бе и темата за различията в заплащането на жените, поради неравенството на трудовия пазар.

Коментари

loading
loading
Настоящият уеб сайт www.devedu.eu е изготвен със съдействието на Европейската комисия.
Отговорност за съдържанието му носят единствено изпълнителните на проект «Да научим!».
При никакви обстоятелства материалите в уеб сайта не могат да се разглеждат като отразяващи позицията на Европейския съюз.