Глобална инициатива в психиатрията – София
Каритас – България
БлуЛинк Информационна мрежа
Сдружение за доброволчески труд Си Ви Ес – България
Център за приобщаващо образование
Фондация "Джендър проект в България"
  Повече за проекта и неговите изпълнители »  
Забравена парола

Защо да се регистрирам?

Регистрацията ви дава възможност да се възползвате от допълнителните функции на уебсайта:

- коментирайте новините, събитията и информационните материали на проекта

- дайте оценка на материалите от дигиталната библиотека

- участвайте в дискусиите в дискусионния форум

- получавате достъп до онлайн модула за обучение moodle.

 

Настоящият уеб сайт www.devedu.eu е изготвен със съдействието на Европейската комисия.
Отговорност за съдържанието му носят единствено изпълнителните на проект «Да научим!».
При никакви обстоятелства материалите в уеб сайта не могат да се разглеждат като отразяващи позицията на Европейския съюз.