Глобална инициатива в психиатрията – София
Каритас – България
БлуЛинк Информационна мрежа
Сдружение за доброволчески труд Си Ви Ес – България
Център за приобщаващо образование
Фондация "Джендър проект в България"
  Повече за проекта и неговите изпълнители »  
Забравена парола

Актуализация на цели на хилядолетието за развитие към 2012 г.

20.03.2013

Предлагаме актуализация на данните към 2012 г. за следните цели на хилядолетието за развитие: ЦЕЛ 1: Преодоляване на крайната бедност и глада Цел 3: Премахване на неравенството между половете в началното и средното образование, по възможност до 2005 г., както и във вс...
виж цялата новина »

Трети брой на бюлетин "Да научим Вести"

26.03.2012

Имаме удоволствието да представим на Вашето внимание Трети брой на бюлетина "Да научим Вести". Броят е изцяло посветен на Цел 7 - Осигуряване на устойчива околна среда и съдържа идеи за работа в час или в извънкласни форми по тази така любима на учениците тема. Броя...
виж цялата новина »

Възможност за безплатно онлайн обучение по темата за международното развитие

13.03.2012

Днес получихме информация за възможност за безплатно онлайн обучение по темите за Международното развитие, с доста кратък краен срок за подаване на документи - 16 март 2012 година. Обучението се провеждана наглийски. Информация за обучението, както и формуляра за кандидат...
виж цялата новина »

Изненади от проучването по глобални теми проведено от деца–изследователи

12.03.2012

Изненади в резултатите от проучването по глобални теми проведено от деца - изследователи от прогимназиален етап на обучение в рамките на проект "Да научим" 150 ученика от пети до седми клас в пет училища бяха интервюирани от своите съученици по глобални теми в началото на ...
виж цялата новина »

Часът на Земята 2011 - 26 март, 20.30-21.30

26.03.2011

Останете на тъмно! Едно просто действие. Едно огромно послание. Кампанията, организирана от международната природозащитна организация WWF, има за цел да повиши интереса и ангажираността към промените в климата. ... През годините в инициативата са се включили милиони домак...
виж цялата новина »

Настоящият уеб сайт www.devedu.eu е изготвен със съдействието на Европейската комисия.
Отговорност за съдържанието му носят единствено изпълнителните на проект «Да научим!».
При никакви обстоятелства материалите в уеб сайта не могат да се разглеждат като отразяващи позицията на Европейския съюз.