Глобална инициатива в психиатрията – София
Каритас – България
БлуЛинк Информационна мрежа
Сдружение за доброволчески труд Си Ви Ес – България
Център за приобщаващо образование
Фондация "Джендър проект в България"
  Повече за проекта и неговите изпълнители »  
Забравена парола

Дигитална библиотека – материали по теми

Моля, изберете интересуващата ви тема за да разгледата свързаните с нея материали:

Тема: Хоризонтални теми

1 Заглавие: Позиция на Министерството на външните работи на Р България относно международното сътрудничество за развитие
Автор: МВнР
Брой страници: 5
Ключови думи: външни работи, позиция, международно сътрудничество
Дата на качване: 22.02.2012
Език: Български
Описание: Заедно с другите развити държави, България носи морална отговорност да съдейства за постигане на Целите на Хилядолетието за развитие в по-бедните и нуждаещи се от помощ държави.
Материал: Свали
Оценка:
0 гласа, средно 0.0 от 5
2 Заглавие: Целите на хилядолетието за развитие
Автор: ПРООН
Брой страници: 2
Ключови думи: ЦХР
Дата на качване: 22.02.2012
Език: Български
Описание:
Материал: Свали
Оценка:
0 гласа, средно 0.0 от 5
3 Заглавие: Народната библиотека “Св. Св. Кирил и Методий” и Програмата на ООН за развитие отбелязват заедно Деня на ООН - 24 октомври
Автор: -
Брой страници: 2
Ключови думи: библиотека
Дата на качване: 22.02.2012
Език: Български
Описание: Народната библиотека “Св. Св. Кирил и Методий” и Програмата на ООН за азвитие отбелязват заедно Деня на ООН - 24 октомври
Материал: Свали
Оценка:
0 гласа, средно 0.0 от 5
4 Заглавие: Предизвикателствата на хилядолетието и България Къде сме ние? Къде бихме искали да бъдем?
Автор: -
Брой страници: 8
Ключови думи: доклад, България
Дата на качване: 22.02.2012
Език: Български
Описание: “Цели на хилядолетието за развитие – 2008” е вторият доклад, който България изготвя в изпълнение на ангажимента си на страна, подписала Декларацията на хилядолетието, с която всички държави-членки на ООН се ангажирха до 2015 г. да положат глобални усилия за намаляване на бедността, спазване на правата на човека, насърчаване на мира, укрепване на демокрацията, осигуряване на устойчива околна среда. Това е и доклад, който България представя като страна-нов донор на помощи за развитие, която може да предложи своя богат опит, придобит в годините на преход към пазарна икономика и демократични институции и в други региони на света, и която желае да съдейства по-активно за изпълнение на глобалния дневен ред на развитието.
Материал: Свали
Оценка:
0 гласа, средно 0.0 от 5
5 Заглавие: Институции от групата на Световната Банка
Автор: Световната банка
Брой страници: 4
Ключови думи: Световна банка
Дата на качване: 22.02.2012
Език: Български
Описание: Световната Банка, която се оказва една от най-значимите институции, отпускащи заеми за развитие, трябва да подкрепя усилията на правителствата в развиващите се страни, да строят училища и здравни центрове, да осигуряват вода и електричество, да се борят с болестите и да опазват околната среда.
Материал: Свали
Оценка:
0 гласа, средно 0.0 от 5
   нагоре    назад към темите
Настоящият уеб сайт www.devedu.eu е изготвен със съдействието на Европейската комисия.
Отговорност за съдържанието му носят единствено изпълнителните на проект «Да научим!».
При никакви обстоятелства материалите в уеб сайта не могат да се разглеждат като отразяващи позицията на Европейския съюз.