Глобална инициатива в психиатрията – София
Каритас – България
БлуЛинк Информационна мрежа
Сдружение за доброволчески труд Си Ви Ес – България
Център за приобщаващо образование
Фондация "Джендър проект в България"
  Повече за проекта и неговите изпълнители »  
Забравена парола

Дигитална библиотека – материали по теми

Моля, изберете интересуващата ви тема за да разгледата свързаните с нея материали:

Тема: Цел 8: Създаване на глобално партньорство за развитие

1 Заглавие: Общинската програма за развитие на малките селища 2007-2013 г.
Автор: Община Плевен
Брой страници: 156
Ключови думи: развитие, Плевен
Дата на качване: 14.05.2010
Език: Български
Описание:
Материал: Свали
Оценка:
0 гласа, средно 0.0 от 5
2 Заглавие: Стратегия за местно икономическо развитие на Община Свищов, 2007
Автор: Съвет по туризъм - Свищов
Брой страници: 66
Ключови думи: стратегия, развитие, Свищов
Дата на качване: 14.05.2010
Език: Български
Описание:
Материал: Свали
Източник (препратка): invest.svishtov.org/data/03_Strategia_Svishtov.pdf
Оценка:
0 гласа, средно 0.0 от 5
3 Заглавие: Евро-латиноамериканска харта за мир и сигурност
Автор: Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея
Брой страници: 11
Ключови думи: мир, сигурност, Латинска Америка
Дата на качване: 14.05.2010
Език: Български
Описание: Целта на Хартата е да бъде ръководство за поведение по въпроси, свързани с мира и сигурността, както и да установи и отрази общи позиции, засилвайки по този начин сътрудничеството и солидарността от двете страни на Атлантическия океан.
Материал: Свали
Източник (препратка): http://www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/asse...
Оценка:
0 гласа, средно 0.0 от 5
4 Заглавие: ЕС, Африка и Китай: към тристранен диалог и сътрудничество
Автор: Европейска комисия
Брой страници: 10
Ключови думи: Африка, Китай, диалог, сътрудничество
Дата на качване: 14.05.2010
Език: Български
Описание: Съобщение на комисията до Съвета, Европейския парламент, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите.
Материал: Свали
Източник (препратка): http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm...
Оценка:
0 гласа, средно 0.0 от 5
5 Заглавие: Цел на хилядолетието за развитие 8: Описание и анализ
Автор: -
Брой страници: 4
Ключови думи: партньорство за развитие
Дата на качване: 14.05.2010
Език: Български
Описание:
Материал: Свали
Оценка:
0 гласа, средно 0.0 от 5
  • 1
   нагоре    назад към темите
Настоящият уеб сайт www.devedu.eu е изготвен със съдействието на Европейската комисия.
Отговорност за съдържанието му носят единствено изпълнителните на проект «Да научим!».
При никакви обстоятелства материалите в уеб сайта не могат да се разглеждат като отразяващи позицията на Европейския съюз.