Глобална инициатива в психиатрията – София
Каритас – България
БлуЛинк Информационна мрежа
Сдружение за доброволчески труд Си Ви Ес – България
Център за приобщаващо образование
Фондация "Джендър проект в България"
  Повече за проекта и неговите изпълнители »  
Забравена парола

Дигитална библиотека – материали по теми

Моля, изберете интересуващата ви тема за да разгледата свързаните с нея материали:

Тема: Цел 3: Насърчаване равенството между половете и овластяване на жените

1 Заглавие: ДИРЕКТИВА 2006/54/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
Автор: J. BORRELL FONTELLES, P. LEHTOMÄKI
Брой страници: 23
Ключови думи: директива
Дата на качване: 12.10.2011
Език: Български
Описание:
Материал: Свали
Оценка:
0 гласа, средно 0.0 от 5
2 Заглавие: Закон за защита от дискриминация
Автор: -
Брой страници: 18
Ключови думи: законк, защита, дискриминация
Дата на качване: 12.10.2011
Език: Български
Описание: Този закон урежда защитата срещу всички форми на дискриминация и съдейства за нейното предотвратяване. Този закон защитава от дискриминация всички физически лица на територията на Република България. Целта на закона е да осигури на всяко лице правото на: 1. равенство пред закона; 2. равенство в третирането и във възможностите за участие в обществения живот; 3. ефективна защита срещу дискриминацията.
Материал: Свали
Оценка:
0 гласа, средно 0.0 от 5
3 Заглавие: Развитие на човешките ресурси и заетост в ЕС – равнопоставеност между мъжете и жените
Автор: Десислава Иванова
Брой страници: 6
Ключови думи: човешки ресурси, заетост, равнопоставеност, ЕС
Дата на качване: 12.10.2011
Език: Български
Описание: Европейската социална политика играе важна роля в изграждането на икономическата сила на ЕС чрез развитието на уникален социален модел, който доказа своята гъвкавост и динамичност при реагирането на бързите промени в икономиката и обществото на Европа през последните десетилетия.
Материал: Свали
Оценка:
0 гласа, средно 0.0 от 5
4 Заглавие: Цел 3: Насърчаване равенството между половете и овластяване на жените
Автор: -
Брой страници: 1
Ключови думи: цел 3
Дата на качване: 12.10.2011
Език: Български
Описание: описание
Материал: Свали
Оценка:
0 гласа, средно 0.0 от 5
5 Заглавие: Евродепутатът Мария Неделчева назначена като докладчик за равенство между половете
Автор: Мария Неделчева
Брой страници: 1
Ключови думи: права на жените
Дата на качване: 31.08.2011
Език: Български
Описание:
Материал: Свали
Оценка:
0 гласа, средно 0.0 от 5
   нагоре    назад към темите
Настоящият уеб сайт www.devedu.eu е изготвен със съдействието на Европейската комисия.
Отговорност за съдържанието му носят единствено изпълнителните на проект «Да научим!».
При никакви обстоятелства материалите в уеб сайта не могат да се разглеждат като отразяващи позицията на Европейския съюз.