Глобална инициатива в психиатрията – София
Каритас – България
БлуЛинк Информационна мрежа
Сдружение за доброволчески труд Си Ви Ес – България
Център за приобщаващо образование
Фондация "Джендър проект в България"
  Повече за проекта и неговите изпълнители »  
Забравена парола

Дигитална библиотека – материали по теми

Моля, изберете интересуващата ви тема за да разгледата свързаните с нея материали:

Тема: Образование за развитие

1 Заглавие: Т Е М А Т И Ч Е Н С Б О Р Н И К Образование за развитие
Автор: проект „Да научим! Въвеждане на принципите на обучението за развитие в българското образование”
Брой страници: 87
Ключови думи: Образование за развитие; глобално образование; цели на хилядолетието; Преодоляване на крайната бедност и глада; Постигане на начално образование за всички; Насърчаване равенството между жените и мъжете и овластяване на жените; Намаляване на детската смъртност; Подобряване здравословното състояние на майките; Борба с ХИВ/СПИН, малария и други болести; Осигуряване на устойчива околна среда; Създаване на глобално партньорство за развитие; Хоризонтални теми
Дата на качване: 13.12.2012
Език: Български
Описание: Целта на Тематичния сборник е да предостави възможност за теоретична подготовка на преподавателите в средните училища и университетите по съдържанието, подцелите, индикаторите за измерване, проблемите и постигнатия напредък от човечеството по изпълнение на заложените до 2015 г. Цели на хилядолетието за развитие в контекста на Образование за развитие. Тематичният сборник ще даде информация, идеи и модели на преподаване на учителите и преподавателите. Той трябва да се разглежда като материя в развитие, която ежедневно се обогатява от дейностите и събитията, както на национално, така и на глобално ниво. Този творчески подход предоставя на учителя/преподавателя свободата да осъвременява и разнообразява материала, като по този начин го прави интересен за своята аудитория. Само чрез възможностите, които дава глобалната класна стая можем да се надяваме да изградим онези отворени, знаещи, креативни и активни граждани, от които светът се нуждае сега и в бъдеще.
Материал: Свали
Оценка:
0 гласа, средно 0.0 от 5
2 Заглавие: Трети брой на бюлетин "Да научим Вести"
Автор: Да научим!
Брой страници: 10
Ключови думи: бюлетин, "Да научим Вести", вести, цел 7, устойчива околна среда
Дата на качване: 26.03.2012
Език: Български
Описание: Броят е изцяло посветен на Цел 7 - Осигуряване на устойчива околна среда и съдържа идеи за работа в час или в извънкласни форми по тази така любима на учениците тема.
Материал: Свали
Оценка:
0 гласа, средно 0.0 от 5
3 Заглавие: Урок по информационни технологии, подходящ за 7-ми клас
Автор: Анета Трайкова
Брой страници: 12
Ключови думи: урок, 7ми клас
Дата на качване: 22.02.2012
Език: Български
Описание: Продължителност: 6 учебени часа През целия период на работа учениците събират и обработват информация по избрана от тях тема свързана с целите на хилядолетието. По време на изпълнението на поставените задачи у учениците се изгражда критично и ценностно мислене. След представянето на презентациите учениците от различните групи ще бъдат подтикнати към някои последващи дейности. Тъй като работата в екип за учениците от VІІ клас е малко непозната, нямат изградени навици, като награда в края на темата ще бъдат поздравени с презентациите, подготвени от преподавателя (същите ще Ви бъдат изпратени допълнително).
Материал: Свали
Оценка:
0 гласа, средно 0.0 от 5
4 Заглавие: Глобалното образование за развитие: Къде, какво и как?
Автор: Мариана Банчева, Министерство на образованието, младежта и науката
Брой страници: 28
Ключови думи: глобално образование, образование за развитие, учебен план, учебна програма
Дата на качване: 27.01.2011
Език: Български
Описание: Презентация на тема 'Глобалното образование за развитие', представена от Мариана Банчева, Министерство на образованието, младежта и науката по време на откриващата конференция на проект 'Да научим!' на 13 април 2010.
Материал: Свали
Оценка:
1 гласа, средно 5.0 от 5
5 Заглавие: Образование за развитие: Същност, цели, перспективи
Автор: Ива Бонева
Брой страници: 18
Ключови думи: образование, развитие, презентация, откриваща конференция
Дата на качване: 27.01.2011
Език: Български
Описание: Презентация на тема "Образование за развитие", представена от Ива Бонева, ЦПО, по време на откриващата конференция на проект 'Да научим!' на 13 април 2010.
Материал: Свали
Оценка:
1 гласа, средно 5.0 от 5
   нагоре    назад към темите
Настоящият уеб сайт www.devedu.eu е изготвен със съдействието на Европейската комисия.
Отговорност за съдържанието му носят единствено изпълнителните на проект «Да научим!».
При никакви обстоятелства материалите в уеб сайта не могат да се разглеждат като отразяващи позицията на Европейския съюз.