Глобална инициатива в психиатрията – София
Каритас – България
БлуЛинк Информационна мрежа
Сдружение за доброволчески труд Си Ви Ес – България
Център за приобщаващо образование
Фондация "Джендър проект в България"
  Повече за проекта и неговите изпълнители »  
Забравена парола

Първа национална среща за образование за развитие

07.09.2012

Първата национална среща за образование за развитие ще се проведе на 12 и 13 септември в Център за култура и дебат Червената къща в София на ул. Любен Каравелов, 15.

Процесите на отваряне на България към света и включването й в глобалния обмен на идеи, информация и знания създаде предизвикателство към образователната ни система. От една страна младите хора общуват все по-лесно с други общности и култури и са активни участници като потребители в световния пазар. От друга, образованието ни изостана в предлагането на знания за разпознаване на индивидуалната роля и за активно и пълноценно включване на всеки млад човек в тази нова глобалната общност на споделени предизвикателства и нови отговорности.
В навечерието на новата учебна година, Първата национална среща за образование за развитие цели чрез експертна дискусия с активното участие на учителите и директорите на училища от страната и на експерти ангажирани в сферата на училищното образование да отговори на следните въпроси:

- Как училището може да подготви учениците да бъдат глобални граждани и да посрещат предизвикателствата на отворения, взаимносвързан свят?

- Какво е мястото в българското училище на образованието за развитие като иновативна форма и съдържание?

По време на дискусията в първия ден ще бъдат споделени добри практики на училища, които вече използват в своето преподаване теми от образование за развитие. Във втория ден от Срещата ще бъдат проведени няколко работни ателиета за учители и младежи в сферата на образованието за развитие. Повече информация можете да намерите в приложената предварителна програма.

По време на двата дни ще бъде осигурено и образователно ателие за деца от 5 до 12 години, придружаващи участниците в събитието.

Срещата се организира от неправителствени организации, членове на Българската платформа за международно развитие, които имат традиции в популяризирането на глобални теми във формалното и неформално образование.

Събитието е в рамките на проектите:
- „Да научим! - пилотно въвеждане на принципите на образованието за развитие в българското училище".
- „Укрепване на дейността на работната група Образование за развитие и повишаване на осведомеността при Българската платформа за международно развитие"
- „Подкрепа за образованието за развитие в страните от Централна и Източна Европа", финансиран от Европейската комисия.

Коментари

loading
loading
Настоящият уеб сайт www.devedu.eu е изготвен със съдействието на Европейската комисия.
Отговорност за съдържанието му носят единствено изпълнителните на проект «Да научим!».
При никакви обстоятелства материалите в уеб сайта не могат да се разглеждат като отразяващи позицията на Европейския съюз.