Глобална инициатива в психиатрията – София
Каритас – България
БлуЛинк Информационна мрежа
Сдружение за доброволчески труд Си Ви Ес – България
Център за приобщаващо образование
Фондация "Джендър проект в България"
  Повече за проекта и неговите изпълнители »  
Забравена парола

Център за приобщаващо образование взе участие в международен семинар на тема Обучителни ресурси за г

18.06.2012

По покана на С.Е.Г.А., ЦПО участва в семинар Обучителни ресурси за глобално образование. Семинарът представи последните тенденции в сферата на обучителните ресурси за глобално образование.

В семинара участваха също така представители на академичната общност, както и на граждански организации от Чехия, Румъния, Австрия, Гърция и Унгария.

Всички се обединиха около идеята, за глобалното образование като концепция базирана на иновативната методология на интерактивно обучение и поставяне на учащия в центъра. Знанията, които учениците получават им позволяват да разберат по-добре световните култури и събития и да анализират глобалните процеси, както и да общуват по-пълноценно междукултурно. Глобалното образование също така е и обединяващо за образованието за устойчиво развитие, за мир, за човешки права, образование за развитие, гаржданско образование. Често се използва и термина глобално учене, за да се отговори на идеята за учене през целия живот.

Участниците в семинара споделиха, че въпреки, че е нова форма на обучение и като знания, и като методология, глобалното образование намира място преди всичко сред прогресивните и алтернативно мислещи учители и директори на училища в отделните държави.

Глобалното образование не заменя, а допълва учебната програма във всички страни-участнички. Чехия е един наистина добър пример за това как политиците са разбрали необходимостта и ползата от такъв тип образование за най-младите граждани. Включването на глобалната перспектива е регламентирано в чешкия закон за образованието, като организациите работещи в тази сфера са силно подкрепени от Министерство на Външните Работи и по този начин се насърчава гражданите да бъдат по-активни не само в своята държава, но и да бъдат благотворители извън нея.

Изключително полезни бяха представените добри и лоши примери за глобално образование в онлайн обучителни ресурси. Трудностите се появяват когато вместо да се зададе наистина интерактивност, хартиеното съдържание на учебника просто се прехвърля в електронен формат. Вместо това е нужно съдържанието на помагалото да бъде разделено на малки компоненти, които да бъдат обвързани с допълнителни интерактивни данни. Това освен, че дава възможност за създаване на по-забавни задачки, дава и по-голяма дълбочина на ученето он лайн.

Представените добри практики в глобалното образование вдъхновиха всички участници.

Благодарим на колегите от С.Е.Г.А. за предоставената възможност да дискутираме и обогатим опита си в тази сфера на образованието, която смятаме за ключова по отношение на промяната в образованието у нас в полза на ученика!

Коментари

loading
loading
Настоящият уеб сайт www.devedu.eu е изготвен със съдействието на Европейската комисия.
Отговорност за съдържанието му носят единствено изпълнителните на проект «Да научим!».
При никакви обстоятелства материалите в уеб сайта не могат да се разглеждат като отразяващи позицията на Европейския съюз.