Глобална инициатива в психиатрията – София
Каритас – България
БлуЛинк Информационна мрежа
Сдружение за доброволчески труд Си Ви Ес – България
Център за приобщаващо образование
Фондация "Джендър проект в България"
  Повече за проекта и неговите изпълнители »  
Забравена парола

Проведе се дискусия на тема „Глобалното образование и образованието за устойчиво развитие”

07.06.2012
Дискусия на тема „Глобалното образование и образованието за устойчиво развитие", активното гражданство като част от учебния процес се проведе в Червената къща с участието на партньорските организации по проект Да научим.

Събитието бе организирано от Регионален екологичен център-РЕЦ, съвместно с Блулинк, в рамките на седмицата «Време за действие».
Дискусията беше водена от Веселин Дробенов от РЕЦ и в нея взеха участие учители, преподаватели в центъра за квалификация на учители, София, представители на граждански организации и родители.

По време на обсъждането стана ясно, че образователната система изостава по отношение на това което предлага на учениците както като знания, така и като методи на учене. Учители изразиха пристенение от това, че възможностите за алтернативни форми на обучение в училище са силно ограничени, че знанието, което се предлага на децата е по-скоро от академичен тип, като липсва връзката с това как изборите, които правим днес ще се отразят на нас, хората и на планетата в бъдеще, докато учениците са по-скоро демотивирани да учат.

От друга страна, бе подкрепено и мнението, че децата имат нужда преди всичко да натрупат една критична маса от знания, с която след това да боравят.

Участниците застанаха зад тезата, че глобалното образование представлява иновативна форма, която предоставя знания, умения и изгражда ценности, необходими в днешния мултикулурен и взаимносвързан свят. Децата ни вече сами търсят начини и научават за това, което се случва извън тесните граници на страна ни. Те отговарят изключително адекватно на теми като причините за бедността по света, предизвикателствата пред устойчивото развитие, които различни общности срещат. Учениците бързо изграждат мнение и имат интерес да научават за начини за преодоляване на предизвикателства, които подобрават начина на живот, като започват от своята местна общност. Децата са все повече граждани днес, отколкото ние сме готови да повярваме. В този контекст, глобалното образование не само дава именно онова знание за взаимовръзките, които глобализацията прави по-интензивни, но и изгражда умения за критично четене на намерената информация, както и като предпазва от формирането на стереотипи.

Веселин Дробенов от РЕЦ подкрепи своята теза, че децата са истински мотивирани да участват в алтернативни форми на обучение, когато им се предлагат такива с успешни примери от практиката на РЕЦ за работа с училища в страната по екологични теми.

Дискусията приключи по-скоро с оптимизъм, че докато има учители и директори, които са новатори в образователната ни система, има място за надежда, че промяна в начина на преподаване и съдържанието са възможни. Разбира се, със съзнанието, че децата ни се нуждаят от това.

Коментари

loading
loading
Настоящият уеб сайт www.devedu.eu е изготвен със съдействието на Европейската комисия.
Отговорност за съдържанието му носят единствено изпълнителните на проект «Да научим!».
При никакви обстоятелства материалите в уеб сайта не могат да се разглеждат като отразяващи позицията на Европейския съюз.