Глобална инициатива в психиатрията – София
Каритас – България
БлуЛинк Информационна мрежа
Сдружение за доброволчески труд Си Ви Ес – България
Център за приобщаващо образование
Фондация "Джендър проект в България"
  Повече за проекта и неговите изпълнители »  
Забравена парола

Приемането на писмената декларация Форума Образование за развитие и повишаване на осведомеността

12.07.2012

Приемането на писмената декларация по инициативата на Форума „Образование за развитие и повишаване на осведомеността" към CONCORD

Европейският Парламент призовава страните членки и Европейската Комисия да подкрепят образованието за развитие в Европа.

След 4 месеца интензивна кампания, Европейският парламент ратифицира писмената декларация за образованието за развитие и активно глобално гражданство.

На 5 юли Европейският парламент официално ратифицира писмената декларация за образование за развитие и активно глобално гражданство, внесено от Представителите на Европейския парламент Филип Кашмарек, Катерин Грез, Фиона Хал, Мария Бадиа и Кутчет и Михаел Галер.

Тази декларация е голямо политическо събитие в секторът на образованието за развитие. Тя насърчава подсилването на политиките за образование за развитие, както на национално, така и на европейско ниво.

Големият положителен отзвук от страна на Европейският парламент дойде след засилено лобиране, ръководено от CONCORD и DEEEP, и поставя основите и определя рамките за нови бъдещи дебати за ролята на Европейските граждани в сферата на развитието.

Въпреки, че някои европейски страни членки вече са приели национална стратегия за образованието за развитие, висока е бройката на страните, които все още нямат такава или не са я приложили изцяло.
Докато от една страна европейците широко подкрепят развитието, личната и активна ангажираност за световна равнопоставеност и справедливост е все още много ниска: 89% от Европейците отдават голямо значение на сътрудничеството за развитие, докато само 4% се занимават активно чрез участие в доброволчески дейности.
Европейската комисия е една от най-значителните финансиращи организации на образование за развитие и повишаване на осведомеността в Европа с бюджет от 30 милиона евро, които се превеждат по EuropeAid, а въпреки това все още няма ясно изразена стратегия за образованието за развитие.

Представителят на европейския парламент Кашмарек заяви, че „образованието за развитие играе ключова роля в изкореняването на бедността и в насърчаването на устойчиво развитие. То засилва подкрепата за по-активна гражданска ангажираност на местно и глобално ниво, за да се насърчават правосъдие, човешки права и устойчиво развитие".

CONCORD и DEEEP ще продължат да работят заедно с европейските институции и с Европейския парламент, за да популяризират образованието за развитие. Ратифицирането на тази писмена декларация е една много важна стъпка към засилването на осъзнатостта на Европейските граждани спрямо развитието. Такъв прогрес предвижда освен друго и поставянето на основите за изготвянето на доклад от Европейския парламент по въпросите на образованието за развитие.

В България, Българската платформа за международно развитие (БПМР) проведе активна кампания сред българските представители в Европейския парламент. В тази връзка най-активна роля изигра ръководителят на работната група „Образование за развитие и повишаване на осведомеността„ - Надя Бонева, която няколкократно изпрати писмени материали и информация по темата на българските евродепутати, както и се среща лично с някои от тях на изслушване по темата организирано в Страсбург на 23 май 2012г.

Декларацията бе подкрепена от следните български евродепутати: Филиз Хюсменова и Владко Панайотов от ДПС, Ивайло Калфин и Евгени Кирилов от Коалиция за България, Андрей Ковачев, Мария Неделчева и Владимир Уручев от ГЕРБ и Антония Първанова от НДСВ.

Текстът на самата декларация, както и повече материали по темата могат да бъдат намерени на http://deeep.org/.

Росица Бонева
rosi.boneva@gmail.com

Picture DARE forum

Източник: http://bpid.eu/node/174

Коментари

loading
loading
Настоящият уеб сайт www.devedu.eu е изготвен със съдействието на Европейската комисия.
Отговорност за съдържанието му носят единствено изпълнителните на проект «Да научим!».
При никакви обстоятелства материалите в уеб сайта не могат да се разглеждат като отразяващи позицията на Европейския съюз.