Глобална инициатива в психиатрията – София
Каритас – България
БлуЛинк Информационна мрежа
Сдружение за доброволчески труд Си Ви Ес – България
Център за приобщаващо образование
Фондация "Джендър проект в България"
  Повече за проекта и неговите изпълнители »  
Забравена парола

На 21 юни в Благоевград се проведе хепънинг посветен на целите на хилядолетието

25.06.2012

В горещия четвъртък на 21 юни гражданите и гостите на Благоевград имаха възможността да се присъединят към хепънинг под надслов Да научим! посветен на Целите на хилядолетието за развитие.

Събитието, организирано от Информационен център за психично здраве със съдействието на Младежки дом - Благоевград е част от проекта "Да научим!" за въвеждане на образованието за развитие в българското училище, осъществяван от шест партньорски организации - Глобална инициатива в психиатрията като водещ партньор, Център за приобщаващо образование, Каритас България, Информационна мрежа БлуЛинк, Джендър проект в България и СиВиЕс - България.

Целта на кампанията беше да информира обществеността за проблемите на развитието, дефинирани в осемте Цели на хилядолетието за развитие по приятен начин, насърчаващ към съпричастност и активност. Фокусът на инициативата беше върху следните цели - Преодоляване на крайната бедност и глада, Постигане на начално образование за всички, Насърчаване равенството между жените и мъжете и овластяване на жените, Борба с ХИВ/СПИН, малария и други болести, Осигуряване на устойчива околна среда.

Различни ателиета и кътове, насочващи към тези световни проблеми, бяха част от атракциите на инициативата: готварско ателие на тема „Бедност Боди арт на тема „Равнопоставеност ателие икебана на тема „Биоразнообразие ателиета керамика и рисуване под надслов „Искам да знами „Водата Неразделна част от събитието бяха и музиката, танците, многото балони, игри, конкурси и различни забавления за децата.

Талантливи млади хора от различни благоевградски школи по изкуства ни забавляваха с песни, танци, модно еко ревю на бижута и др.
Ентусиазирани младежи с лекота отговаряха на въпроси, касаещи Целите на хилядолетието за развитие, с което показа своята чувствителност и ангажираност по темата.
Клоунът Бобо не спря да забавлява най-малките и да приканва повече хора да участват в различните инициативи. Най-малкият участник беше само на 2 години, а най-възрастният на 89, което още веднъж ни доказа, че общите каузи могат да бъдат най-добрия мост между поколенията.

Благодарим и на нашите приятели от Български младежки Червен кръст Благоевград и младежка група „Екология и Здраве Детски парламент-Благоевград, Клуб СAINBOW бабите от клуб „Бодростзатова, че станаха част от нашето събитие.

Коментари

loading
loading
Настоящият уеб сайт www.devedu.eu е изготвен със съдействието на Европейската комисия.
Отговорност за съдържанието му носят единствено изпълнителните на проект «Да научим!».
При никакви обстоятелства материалите в уеб сайта не могат да се разглеждат като отразяващи позицията на Европейския съюз.