Глобална инициатива в психиатрията – София
Каритас – България
БлуЛинк Информационна мрежа
Сдружение за доброволчески труд Си Ви Ес – България
Център за приобщаващо образование
Фондация "Джендър проект в България"
  Повече за проекта и неговите изпълнители »  
Забравена парола

Представяне на резултатите от ученическо проучване

11.06.2012

Учениците от Хуманитарната Гимназия в Благоевград представиха резултатите от направеното от тях проучване «По следите на Целите на Хилядолетието за Развитие»

В предаване по училищната радиоуредба учениците Гергана Иванова, Марина Ташова и Васил Годинов направиха около 15 - 20 минутно представяне на резултатите от анкетата, която те изготвиха «По следите на Целите на Хилядолетието за Развитие - доколко съучениците ни от 9 до 12 клас за запознати с глобалните проблеми на населението на Земята през 21 в.» Учениците засегнаха въпросите за целта на изследването, осведомеността на съучениците им за ЦХР както в Хуманитарната гимназия, така и в някои от останалите участващи в проекта; представени бяха и целите, от които най-много се вълнуват връстниците им, а именно екологичните проблеми, следвани от бедностти и глада.

Проучването «По следите на Целите на Хилядолетието за Развитие» беше структурирано в три основни етапа.

Учениците преминаха двудневен уводен курс по теми от Целите на Хилядолетието за Развитие, както и по изследователски методи, етика и правила за провеждане на интервю. След това младите хора сами определиха своята крайна цел и метод на изследване. В рамките на третия ден от обучението, те трябваше сами да изготвят въпросника, с който да проведат проучването. Резултатите му можете а прочетете тук:

http://www.devedu.eu/index.php?lang=bg&p=23&i=83

Коментари

loading
loading
Настоящият уеб сайт www.devedu.eu е изготвен със съдействието на Европейската комисия.
Отговорност за съдържанието му носят единствено изпълнителните на проект «Да научим!».
При никакви обстоятелства материалите в уеб сайта не могат да се разглеждат като отразяващи позицията на Европейския съюз.