Глобална инициатива в психиатрията – София
Каритас – България
БлуЛинк Информационна мрежа
Сдружение за доброволчески труд Си Ви Ес – България
Център за приобщаващо образование
Фондация "Джендър проект в България"
  Повече за проекта и неговите изпълнители »  
Забравена парола

Изненади от проучването по глобални теми проведено от деца–изследователи

12.03.2012

Изненади в резултатите от проучването по глобални теми проведено от деца - изследователи от прогимназиален етап на обучение в рамките на проект "Да научим"

150 ученика от пети до седми клас в пет училища бяха интервюирани от своите съученици по глобални теми в началото на месец декември 2011 г. Целта и въпросите за анкетите бяха изработени от самите ученици по време на обучение в рамките на проект „Да научим".

Резултатите от това проучване вече са налице и ни показаха, че и на тази възраст 12-14 години децата знаят за актуални проблеми, които вълнуват света днес. Околната среда е приоритетна тема в техния дневен ред, следвана от темата за бедността. Половината от децата знаят за Целите на Хилядолетието за Развитие, а почти всички подкрепят помощта на България за постигането на тези Цели в други страни. Учениците научават за глобални теми предимно от училище и Интернет. Но интересът на някои от децата вече не се ограничава само до четене или до уроците в училище, те биха искали да направят нещо, за да помогнат. Най-голямата част от тях биха станали доброволци. Целия анализ можете да прочетете тук: Анализ на резултатите.

Коментари

loading
loading
Настоящият уеб сайт www.devedu.eu е изготвен със съдействието на Европейската комисия.
Отговорност за съдържанието му носят единствено изпълнителните на проект «Да научим!».
При никакви обстоятелства материалите в уеб сайта не могат да се разглеждат като отразяващи позицията на Европейския съюз.