Глобална инициатива в психиатрията – София
Каритас – България
БлуЛинк Информационна мрежа
Сдружение за доброволчески труд Си Ви Ес – България
Център за приобщаващо образование
Фондация "Джендър проект в България"
  Повече за проекта и неговите изпълнители »  
Забравена парола

Доколко съучениците ни от 9 до 12 клас са запознати с глобалните проблеми на населението на Земята

21.02.2012

Вече е готов анализът на резултатите от проучването на мнението на връстници „Да разберем доколко съучениците ни от 9 до 12 клас са запознати с глобалните проблеми на населението на Земята през 21 в." 

С удоволствие представяме резултатите на проучването на мнението на връстници, проведено от деца с цел: „Да разберем доколко съучениците ни от 9 до 12 клас са запознати с глобалните проблеми на населението на Земята през 21 в."

Изследването се проведе в периода 14 ноември - 2 декември 2011 от 18 млади изследователя между 9 и 12 клас от седем от нашите училища - партньори, а участие в него взеха 346 техни съученици.

Въпросникът, на който се основава изследването беше изготвен от самите деца-изследователи в рамките на неформално обучение базирано на насърчаване на детското участие и проведено през месец ноември в проект «Да научим!».

Настоящото изследване е изключително ценно, тъй като е проведено от ученици и е уникално по своята тематика. То не цели представителност, тъй като е проведено само в училищата - партньори по Проект за въвеждане на образованието за развитие в българското училище.

Анализът се състои от Въведение, Изводи и препоръки и Анализ на всеки един от въпросите, придружен с графика или таблица.

Накратко, резултатите показаха, че:
- Половината от учениците участвали в проучването знаят за ЦХР.
- Учениците имат интерес към това което се случва в света днес, а глобалните проблеми представени през призмата на ЦХР и чрез образованието за развитие са възможност да се даде широк поглед в тази посока.
- Голяма част от учениците са готови да се включат в дейности в различни сфери. Най-голям интерес, младите хора имат към темите екология, здравеопазване, следва образование.

Научете повече от тук: Анализ на резултатите, Кратко въведение по детското участие, преди всичко от интерес за възрастните, тъй като децата сами го направиха, и Въпросник.

Поздравления на всички за отличната работа!

Коментари

loading
loading
Настоящият уеб сайт www.devedu.eu е изготвен със съдействието на Европейската комисия.
Отговорност за съдържанието му носят единствено изпълнителните на проект «Да научим!».
При никакви обстоятелства материалите в уеб сайта не могат да се разглеждат като отразяващи позицията на Европейския съюз.