Глобална инициатива в психиатрията – София
Каритас – България
БлуЛинк Информационна мрежа
Сдружение за доброволчески труд Си Ви Ес – България
Център за приобщаващо образование
Фондация "Джендър проект в България"
  Повече за проекта и неговите изпълнители »  
Забравена парола

Учителите провеждат обучения на свои колеги от училищата партньори

02.12.2011

Учителите - обучители по проект Да научим - пилотно въвеждане на принципите на образованието за развитие в българското училище провеждат обучения на свои колеги от училищата партньори.

Учителите от 7 СОУ „Кузман Шапкарев" Гергана Иванова и Светла Манова, както и Антоанета Сейменска от СОУ ИЧЕ „Св. Климент Охридски" в Благоевград и Христина Георгиева, Веска Лазова и Веселка Тодорова от СОУ „Христо Ботев" в Ихтиман, които през пролетта бяха на обучение за принципите на образованието за развитие и теми от Целите на Хилядолетието вече обучиха свои колеги. Обучения се провеждат или предстоят и във всички останали училища партньори в страната. Всички обучени ще получат сертификат по програмата. Темите на обученията са както принципите на образованието за развитие и конкретни Цели на Хилядолетието така и интерактивната методология. Обучителите влагат творчество и ентусиазъм, който успяват да предадат и на своите колеги. Мнението на обучените може да се обобщи с интерес към знанията, които глобалното образование дава и към начините, които то предоставя за предаване на тези знания на учениците. Особено важна за нас е възможността, която учителите виждат, посредством глобалното образование учениците да предприемат и да участват в граждански инициативи, което всъщност е и основната мисия на проекта, да мотивира гражданско и глобално съзнание у децата ни.

А ето и едно духовито обобщение на колегите от обучението:

Вчера Веска, Веселка, Христина
ни събраха дами петнайсетина.
Целта беше по проекта „Да научим"
и ний да се обучим.

Що е то образование глобално?-
Знаем днес е то явление нормално.
Цели, степени, трасформиращо обучение
туй за нас е вече ясно - не е мъчение.

Подкрепени след кафето, вече смело
Се настанихме в „Глобалното село".
Поиграхме, сетне се посмяхме
и за ОР в българското образование разбрахме.

Екип на началните учителки
СОУ „Христо Ботев"
гр. Ихтиман

Коментари

loading
loading
Настоящият уеб сайт www.devedu.eu е изготвен със съдействието на Европейската комисия.
Отговорност за съдържанието му носят единствено изпълнителните на проект «Да научим!».
При никакви обстоятелства материалите в уеб сайта не могат да се разглеждат като отразяващи позицията на Европейския съюз.