Глобална инициатива в психиатрията – София
Каритас – България
БлуЛинк Информационна мрежа
Сдружение за доброволчески труд Си Ви Ес – България
Център за приобщаващо образование
Фондация "Джендър проект в България"
  Повече за проекта и неговите изпълнители »  
Забравена парола

Среща на екипа по проект "Да научим!"

26.10.2010
Проведе се редовната среща на екипа по проекта "Да научим", на която бяха обсъдени текущи въпроси по организирането на предстоящите събития, както и крайните срокове за извършване и отчитане на планираните до края на годината дейности. По време на срещата стана ясно, че предстои изработването на последен вариант на сборника с материали, който ще послужи за основен извор на информация при подготвянето на учебните помагала за различните възрастови групи.

Коментари

loading
loading
Настоящият уеб сайт www.devedu.eu е изготвен със съдействието на Европейската комисия.
Отговорност за съдържанието му носят единствено изпълнителните на проект «Да научим!».
При никакви обстоятелства материалите в уеб сайта не могат да се разглеждат като отразяващи позицията на Европейския съюз.