Глобална инициатива в психиатрията – София
Каритас – България
БлуЛинк Информационна мрежа
Сдружение за доброволчески труд Си Ви Ес – България
Център за приобщаващо образование
Фондация "Джендър проект в България"
  Повече за проекта и неговите изпълнители »  
Забравена парола

Младите изследователи по следите на Целите на Хилядолетието за Развитие, обучение, София 4-6 ноември

04.11.2011
На 4, 5 и 6 ноември в Лозенската планина в София ще се проведе обучението за Млади изследователи „По следите на Целите на Хилядолетието за Развитие”.
В обучението ще вземат участие 18 кандидат – изследователи на възраст между 15 и 18 години. Учениците ще бъдат въведени в проблематиката на Целите на Хилядолетието и ще бъдат запознати с основните методи на правене на изследователско проучване. Целта е те сами ще изработят въпросник, с който да изследват мнението на своите връстници. Като резултат от проучването, учениците ще могат да разберат дали младите хора считат, че е важно да се интересуват от глобални теми като бедност, екология, образование, както и доколко те са информирани за причините за трудностите пред по-голямата част от общностите в глобалния свят. Прилаганата в това обучение методология на Център за приобщаващо образование счита, че мнението на учениците е важно и че е необходимо гласът на децата да бъде чут. Обучението се реализира от Център за приобщаващо образование, в рамките на Проект „Да научим за
въвеждане на принципите на образованието за развитие в българското училище”. Проектът е с водещ партньор Глобална инициатива в Психиатрията и партньори Каритас България, Център за приобщаващо образование, Сдружение за доброволчески труд Си Ви Ес - България, „Джендър проект в България" и БлуЛинк.

Коментари

loading
loading
Настоящият уеб сайт www.devedu.eu е изготвен със съдействието на Европейската комисия.
Отговорност за съдържанието му носят единствено изпълнителните на проект «Да научим!».
При никакви обстоятелства материалите в уеб сайта не могат да се разглеждат като отразяващи позицията на Европейския съюз.