Глобална инициатива в психиатрията – София
Каритас – България
БлуЛинк Информационна мрежа
Сдружение за доброволчески труд Си Ви Ес – България
Център за приобщаващо образование
Фондация "Джендър проект в България"
  Повече за проекта и неговите изпълнители »  
Забравена парола

В Стара Загора се проведе обучение на 12 журналиста по проекта

03.06.2011

На 31 май и 1 юни Елица Петрова /Глобална инициатива в психиатрията/ и Станимира Хаджимитова /Джендър проект в България/ проведоха в град Стара Загора обучение с 12 журналисти, които участват в проекта „Да научим!".

В контекста на глобализацията бяха разгледани интересни теми свързани с „образование за развитие" и някои от Целите на хилядолетието за развитие, като например, връзката на Цел 2 „Постигане на начално образование за всички" с останалите седем цели, борбата с ХИВ/СПИН, малария и други болести /Цел 6/, бедността като структурен проблем, как медиите стереотипно отразяват расите и техните проблеми.

Участниците оцениха с отличие, както организацията на семинара, така и включените теми. Доказателство за това са не само мненията в попълнените въпросници за оценка, но и разгорещените дискусии, които прекъсваха многократно лекторите.

Старозагорските журналисти и екипът по проекта. очакват с нетърпение следващата среща!

Коментари

loading
loading
Настоящият уеб сайт www.devedu.eu е изготвен със съдействието на Европейската комисия.
Отговорност за съдържанието му носят единствено изпълнителните на проект «Да научим!».
При никакви обстоятелства материалите в уеб сайта не могат да се разглеждат като отразяващи позицията на Европейския съюз.