Глобална инициатива в психиатрията – София
Каритас – България
БлуЛинк Информационна мрежа
Сдружение за доброволчески труд Си Ви Ес – България
Център за приобщаващо образование
Фондация "Джендър проект в България"
  Повече за проекта и неговите изпълнители »  
Забравена парола

22 май – Международен ден на биологичното разнообразие

21.05.2011

       Обединените нации обявяват 22 май за международен ден на биологичното разнообразие, за да се подобри информираността и разбирането за проблемите пред биоразнообразието. За първи път, като Международен ден на биологичното разнообразие, Генералната асамблея на Обединените нации обявява 29 декември 1993 г. - датата, когато влиза в сила Конвенцията за биологичното разнообразие. През декември 2000 г., Генералната асамблея на ОН възприема 22 май като Международен ден на биоразнообразието, за да отбележи 22 май 1992 г., на тази дата в Найроби е приет окончателния текст на Конвенцията за биологичното разнообразие. Това е направено донякъде заради за много държави е било трудно да се планират и реализират чествания по подходящ начин на 29 декември поряди големият брой празници по това време на годината.
       В Конвенцията за биоразнообразието се определят три основни цели - опазване на биоразнообразието, устойчиво ползване на неговите ресурси и честното и равнопоставено разпределение на ползите от генетичните ресурси.

       2011 г. е обявена за година на биоразнообразието на горите.

Коментари

loading
loading
Настоящият уеб сайт www.devedu.eu е изготвен със съдействието на Европейската комисия.
Отговорност за съдържанието му носят единствено изпълнителните на проект «Да научим!».
При никакви обстоятелства материалите в уеб сайта не могат да се разглеждат като отразяващи позицията на Европейския съюз.