Глобална инициатива в психиатрията – София
Каритас – България
БлуЛинк Информационна мрежа
Сдружение за доброволчески труд Си Ви Ес – България
Център за приобщаващо образование
Фондация "Джендър проект в България"
  Повече за проекта и неговите изпълнители »  
Забравена парола

22 март 2011 г. Световен ден на водата

22.03.2011

Световният ден на водата се чества всяка година на 22 март за да се привлече публичното внимание към значението на питейната вода. Цел на световния ден на водата е и застъпничеството за устойчивото управление на ресурсите на питейна вода.

Честването на световния ден на водата беше препоръчано на Конференция за околната среда и развитието на Обединените нации (UNCED). Общото събрание на ООН установи за първи Световен ден на водата 22 март 1993 г.

Всяка година Световният ден на водата набляга на различен аспект свързан с питейната вода. През 2011 г. темата на Световния ден на водата е „Вода за градовете: отговор на предизвикателствата в градовете. Тази година 22 март е посветен на въпросите за въздействието на нарастването на населението на градовете, индустриализацията и въздействието на промените на климата, конфликтите и природните бедствия върху градските водни системи.

За пръв път  в историята 3,3 милиарда души (по-голямата част от населението на Земята) живее в градове, като площите, заемани от градовете продължават да растат. Увеличението на градското население е по-бързо от възможностите за адаптиране на инфраструктурата.

Ключовите проблеми тази година са:

* нарастващата потребност от вода за градовете и канализация,
* увеличаване на замърсяването от битови и промишлени отпадъци,
* изменението на климата и неговите непредвидени рискове и предизвикателства,
* свръхексплоатация на наличните водни ресурси,
* по-добро фокусиране върху бедното градско население.

Целта е  да се насърчат правителства, организации, общини и частни лица да се включат активно в посрещането на предизвикателствата в областта на управлението на водите в градовете.

Коментари

loading
loading
Настоящият уеб сайт www.devedu.eu е изготвен със съдействието на Европейската комисия.
Отговорност за съдържанието му носят единствено изпълнителните на проект «Да научим!».
При никакви обстоятелства материалите в уеб сайта не могат да се разглеждат като отразяващи позицията на Европейския съюз.