Глобална инициатива в психиатрията – София
Каритас – България
БлуЛинк Информационна мрежа
Сдружение за доброволчески труд Си Ви Ес – България
Център за приобщаващо образование
Фондация "Джендър проект в България"
  Повече за проекта и неговите изпълнители »  
Забравена парола

Обучения на журналисти в Благоевград, Стара Загора и София

05.01.2011

Проектът „Да научим! Пилотно въвеждане на образованието за развитие в българското училище”, предвижда обучение на 30 журналисти от трите града - Благоевград, Стара Загора и София. Целта е да се повиши тяхната информираност и чувствителност по проблемите на глобалното развитие; да се запознаят с концепцията за Образование за развитие и съответно – осемте Цели на хилядолетието за развитие, за да могат да подкрепят и отразят впоследствие инициативите на партньорите по места.

Първите обучения на 32 журналисти бяха проведени в края на 2010 г.: на 16-17 ноември в Благоевград, 23-24 ноември в Стара Загора и на 29-30 ноември в София. Обучители бяха представителите на ГИП – Благоевград Елица Петрова и на ДПБ – Станимира Хаджимитова.

Този първи Модул съдържаше следните теми: запознаване с концепцията Образование за развитие; Международната помощ за развитие; Цели на хилядолетието за развитие; представяне на проекта „Да научим!”; Концепцията „Равнопоставеност на половете” и ЦХР 3. На журналистите бяха представени и резултатите от проведения мониторинг на медиите по темата. Обучението беше интерактивно и придружено с дискусии.

Обучението беше отразено от местните ТВ канали в Благоевград и Сандански; от в-к Новинар и Новината вестник в Стара Загора, Националното радио и радио Благоевград.

Журналистката от Благоевград Елизабет Александрова направи блиц интервюта в гр. Сандански сред 11 граждани с въпроса «Какво знаете за Целите на хилядолетието за развитие?». Отговорите не изненадаха никого: 5 мъже и 1 жена не знаят нищо по темата; 2 жени отговориха «това е нещо свързано с бедността»; друга жена отвърна, че няма време да се спира и да отговаря; мъж си спомни смътно, че е гледал нещо по телевизията и само една жена отговори, че това са цели свързани с мира и морала.

Двете обучителки подчертават полезността и необходимостта от тези срещи с четвъртата власт, която ако бъде захранвана със своевременна информация, може да бъде много полезна на всички участници в проекта, защото ще даде видимост на дейностите и ще популяризира Образованието за развитие сред населението.

Коментари

loading
loading
Настоящият уеб сайт www.devedu.eu е изготвен със съдействието на Европейската комисия.
Отговорност за съдържанието му носят единствено изпълнителните на проект «Да научим!».
При никакви обстоятелства материалите в уеб сайта не могат да се разглеждат като отразяващи позицията на Европейския съюз.