Глобална инициатива в психиатрията – София
Каритас – България
БлуЛинк Информационна мрежа
Сдружение за доброволчески труд Си Ви Ес – България
Център за приобщаващо образование
Фондация "Джендър проект в България"
  Повече за проекта и неговите изпълнители »  
Забравена парола

На 7 февруари 2011г. се проведе конференция на тема: Жените – движеща сила на развитието

08.02.2011
На 7 февруари 2011г. от 13.00 часа в център за култура и дебати "Червената къща" се проведе национален диалог на тема: "Жените - движеща сила на развитието". Събитието съсредоточи вниманието на публиката върху необходимостта от равнопоставеност на половете и участие на жените в програмите за сътрудничеството за развитие в новите страни членки на Европейския съюз.
 
 
Конференцията, организирана от Фондация "Джендър образование, изследвания и технологии" (ДОИТ), е част от международен проект "Connect! Жените от Изток / Запад / Юг за развитие"- съвместна инициатива на България, Чехия, Полша, Румъния, Словакия и Великобритания. Партньори от българска страна са Фондация "Център за приобщаващо образование" и Фондация "Джендър проект в България".  
 
Разделението между политика и практика в областта на равнопоставеността на половете и правата на жените в цяла Европа остава широко. Причините за това до голяма степен са липсата на политическа воля, ограничените знания относно различните мерки за подкрепа, необходими на жените и мъжете, неадекватното разпределение на ресурсите и липсата на кохерентност на политиките в тази област. В новите страни членки на ЕС тези предизвикателства се усложняват от недостатъчния опит и липсата на експертни знания по тези проблеми.

Във форума участваха: Татяна Кметова (Център за изследвания и политики за жените), Станимира Хаджимитова (Фондация „Джендър проект в България"), Таня Маркова (Глобална инициатива в психиатрията-София), Надя Бонева (Българска платформа за международно развитие), Венцислав Кирков (Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве), Вероник Дион (от британската организация One World Action) и Марта Гонтарска (Източноевропейска коалиция женски организации KARAT).
 
Гости на диалога бяха представители на дипломатически мисии в София. Опитът на Норвегия в областта на равнопоставеността на половете и сътрудничеството за развитие беше споделен от Нейно Превъзходителство Тове Скарстейн (Посланик на Норвегия). Негово Превъзходителство Карел ван Кестерен (Посланик на Кралство Нидерландия) показа своята ангажираност и съпричастност към разглежданите проблеми и развълнува присъстващите с емоционална и затрогваща реч с примери от дипломатическата му кариера.
 
По време на събитието се чуха и гласовете на представителки на женски организации от африкански страни - бенефициенти на международна помощ за развитие - Чипо Канжо (Коалиция на жени - живеещи с ХИВ/СПИН в Малави) и Атупеле Чирва (Национално женско лоби на Малави).
 
В рамките на конференцията участниците имаха възможност да разгледат интересна фото изложба на тема "През техните очи и през нашите", представяща реалния живот на жените от развиващи се европейски, балкански и средно азиатски държави. Фото изложбата е резултат от конкурс, проведен сред неправителствени организации от цяла източна Европа.

Коментари

loading
loading
Настоящият уеб сайт www.devedu.eu е изготвен със съдействието на Европейската комисия.
Отговорност за съдържанието му носят единствено изпълнителните на проект «Да научим!».
При никакви обстоятелства материалите в уеб сайта не могат да се разглеждат като отразяващи позицията на Европейския съюз.