Глобална инициатива в психиатрията – София
Каритас – България
БлуЛинк Информационна мрежа
Сдружение за доброволчески труд Си Ви Ес – България
Център за приобщаващо образование
Фондация "Джендър проект в България"
  Повече за проекта и неговите изпълнители »  
Забравена парола

Трета предварителна работна среща на координационната група по проект "Да Научим!"

16.12.2009
На 16 декември 2009 от 10:30 в офиса на ГИП-София се проведе трета предварителна работна среща на координационната група по проект "Да Научим!" Партньорите обсъдиха административни въпроси, както и начини за установяване на връзка с потенциално заинтересовани страни към темите на проекта. Бяха определени и изискванията към чуждестранните експерти, които ще подпомогнат партньорите с пренос на знания и умения в сферата на образование за развитие.

Коментари

loading
loading
Настоящият уеб сайт www.devedu.eu е изготвен със съдействието на Европейската комисия.
Отговорност за съдържанието му носят единствено изпълнителните на проект «Да научим!».
При никакви обстоятелства материалите в уеб сайта не могат да се разглеждат като отразяващи позицията на Европейския съюз.