Глобална инициатива в психиатрията – София
Каритас – България
БлуЛинк Информационна мрежа
Сдружение за доброволчески труд Си Ви Ес – България
Център за приобщаващо образование
Фондация "Джендър проект в България"
  Повече за проекта и неговите изпълнители »  
Забравена парола

Предварителна работна среща на координационната група по проект

17.11.2009
На 17 ноември 2009 от 10ч в офиса на ГИП-София се проведе втора предварителна работна среща на координационната група по проект "Да Научим!". Партньорите обсъдиха редица организационни въпроси, свързани с проекта, както и търсене на възможности за съфинансиране, избор на международни експерти, начини на общуване между партньорите и представяне на проекта на български и английски език. За да се установи нивото на интерес и готовност на училищата да участват в проект за пилотно въвеждане на образованието за развитие в учебната програма, на всички училища от регионите Благоевград, София и Стара Загора ще се изпрати въпросник. Училищата, с които ще се работи в рамките проекта ще бъдат определени възоснова на дадените отговори и на срещи с управата на училищата на място.

Коментари

loading
loading
Настоящият уеб сайт www.devedu.eu е изготвен със съдействието на Европейската комисия.
Отговорност за съдържанието му носят единствено изпълнителните на проект «Да научим!».
При никакви обстоятелства материалите в уеб сайта не могат да се разглеждат като отразяващи позицията на Европейския съюз.