Глобална инициатива в психиатрията – София
Каритас – България
БлуЛинк Информационна мрежа
Сдружение за доброволчески труд Си Ви Ес – България
Център за приобщаващо образование
Фондация "Джендър проект в България"
  Повече за проекта и неговите изпълнители »  
Забравена парола

Кръгла маса за конкурса

19.11.2015
В четвъртък, на 18 ноември, в Представителството на ЕК за България бяха обявени носителите на приза „Глобално училище". Единадесет от общо 42-ма кандидати от цялата страна се пребориха за отличието. По време на церемонията за връчване на наградите приветствия отправиха представители на Министерство на образованието и науката, Министерство на външните работи, Дипломатически институт към министъра на външните работи. Всяко от наградените училища ще получи парична награда, с която ще реализира дейности за популяризиране на Целите за устойчиво развитие (ЦУР), като насърчи участието на учители и ученици в инициативи, подкрепящи изпълнението им.
Конкурсът „Глобално училище" бе обявен в края на месец октомври от Дипломатическия институт към Министъра на външните работи в партньорство с Българска платформа за международно развитие с награден фонд за училища с принос към популяризирането на глобалното образование. Комисията оценява няколко компонента от работата на училището - Минал опит във въвеждане на глобално образование в учебния процес; инициатива в областта на глобалното образование; обхват, устойчивост на инициативата.
Всяко от спечелилите училища получи възможност да представи своята инициатива пред участниците, както и да сподели миналият си опит. „Зелена класна стая", креативен лагер „Глобално училище - глобални мечти", кампания "Earth without Art is just Eh", Глобален календар са само часто от идеите, по които победителите ще работят.
Новите 17 Цели за устойчиво развитие бяха приети на сесия на Общото Събрание на ООН на 25.09.2015г. Тези 17 цели ще послужат като план за действие на международната общност и на националните правителства през следващите 15 години. България се ангажира, както в изпълнение на целите, така и в популяризиране на техните принципи, чрез въвеждане на образование за устойчиво развитие в училищата. Новият Закон за предучилищното и училищното образование също дефинира образованието за устойчиво развитие.
С конкурса „Глобално училище", организаторите се стремят да дадат началото на регулярни награди, които да отличават иновативни и ефективни образователни практики в училищата.
Наградените училища са:
1. СОУ „Св. Климент Охридски", гр. Благоевград
2. Езикова гимназия „Иван Вазов", Пловдив
3. Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии - гр.Ямбол
4. Национална финансово-стопанска гимназия (НФСГ)
5. ОУ „Иван Вазов", Смолян
6. ОУ „Димчо Дебелянов", Ихтиман
7. ОУ „Стою Шишков", Търън
8. Професионална гимназия по турузъм, Велико Търново
9. СОУ „Васил Левски", гр. Карлово
10. СОУ „Паисий Хилендарски", Златица
11. ОУ „Иван Рилски", Хасково

Коментари

loading
loading
Настоящият уеб сайт www.devedu.eu е изготвен със съдействието на Европейската комисия.
Отговорност за съдържанието му носят единствено изпълнителните на проект «Да научим!».
При никакви обстоятелства материалите в уеб сайта не могат да се разглеждат като отразяващи позицията на Европейския съюз.