Глобална инициатива в психиатрията – София
Каритас – България
БлуЛинк Информационна мрежа
Сдружение за доброволчески труд Си Ви Ес – България
Център за приобщаващо образование
Фондация "Джендър проект в България"
  Повече за проекта и неговите изпълнители »  
Забравена парола

Лятно Приключилище “Светът в куфар”

07.08.2015
ГИП-София съвместно с
Българска платформа за международно развитие и
НЧ "Бъдеще сега" организират
 
Лятно Приключилище "Светът в куфар"
 
 
 
Какво е това?

Това e петдневно обучително приключение в Родопите (с.Гудевица), което има за цел да привлече млади хора на възраст 14-17 години в дискусия по темите за устойчиво развитие, етичен и отговорен туризъм.
 
Кога? 
 
10-15 август 2015 г.
 
Защо го правим?
 
Знаете ли, че 14 от двадесетте най-посещавани туристически държави са от глобалния юг. За една трета от тях туризмът е основен източник на средства. 
 
Въпреки огромните печалби, които туристическият бизнес формира в тези държави, обаче, до местното население достигат под 5% от приходите. От друга страна туристите оставят огромен, както положителен, така и отрицателен отпечатък върху начина на живот на хората в тези общности. Вредите, които туризмът нанася върху местната култура и околна среда едва ли могат да бъдат изчислени. 
 
Лятното приключилище „Светът в куфар" цели да подготви децата да станат „посланици" на принципите на етичния и устойчив туризъм в общностите, където живеят. Ще повиши осведомеността им за въздействието на туризма върху икономиката, културата и околната среда. Ще ги въвлече в едно приключение, което ще помогне да станат по-отговорни туристи и да работят със свои връстници за популяризиране на принципите на устойчивия туризъм.
 
За контакти:
 
 
sofia@gip-global.org

Коментари

loading
loading
Настоящият уеб сайт www.devedu.eu е изготвен със съдействието на Европейската комисия.
Отговорност за съдържанието му носят единствено изпълнителните на проект «Да научим!».
При никакви обстоятелства материалите в уеб сайта не могат да се разглеждат като отразяващи позицията на Европейския съюз.