Глобална инициатива в психиатрията – София
Каритас – България
БлуЛинк Информационна мрежа
Сдружение за доброволчески труд Си Ви Ес – България
Център за приобщаващо образование
Фондация "Джендър проект в България"
  Повече за проекта и неговите изпълнители »  
Забравена парола

За проекта

Накратко

Проект „Да научим! Пилотно въвеждане на обучението за развитие във формалното българско образование" е съвместна тригодишна инициатива на коалиция от шест неправителствени организации, които са сред основателите на националната НПО-платформа за международно развитие.
Проектът си поставя амбициозната задача да допринесе за процеса за формиране на политики за международно сътрудничество за развитие чрез установяване на прозрачен механизъм и активизиране на гражданския контрол, което може да се случи чрез въвеждането на глобалното образование в учебния план на българското училище.

Защо е необходим този проект?
Какво ще се случи?
Кой участва?
Къде?
Кога?
Как?
Имате думата

Защо е необходим този проект?

Последните проучвания показват, че 94% от населението не е чувало за Целите на хилядолетието за развитие (ЦХР). Тъй като образованието за развитие все още не присъства в учебните програми на училищата и университетите като образователен предмет, проектът ще послужи като пилотна инициатива за запълване на празнината между "необходимото" и "съществуващото" знание за проблемите на най-слабо развитите части на света. Целта ни е чрез атрактивно и интригуващо представяне най-наболелите въпроси от международното развитие да предразположим младите хора към по-задълбочено изследване на темите и активно участие. По този начин те не само ще получат важна информация и нови знания от планетарен мащаб, но ще бъдат спечелени като застъпници на идеята за един по-добър и справедлив свят.

>> горе

Какво ще се случи?

Основните дейности са насочени към изграждане на капацитет на бъдещите учители и обучители, които по-късно ще интегрират получените знания в преподаваните от тях учебни предмети. Наръчникът (продукт на проекта), предоставящ казуси, примери и снимки, ще послужи за учебно помагало по време на продължаващото обучение. Образователните семинари за лидери-доброволци и журналисти, предвидени в рамките на инициативата, ще гарантират дългосрочната устойчивост на публичните кампании. Продължаващото образование ще има дълготраен ефект върху промяната на нагласите и по този начин ще окаже положително влияние върху бъдещата работа по проблемите на развиващите се страни. Интерактивният уебсайт, разработен и стартиран в резултат на проекта, ще стимулира целевите групи да участват в дискусии по глобални въпроси на развитието.

Дейностите по проекта са в три основни направления:

1. Разработване на учебни програми и материали:

 • тематичен сборник
 • програма за обучение на обучители
 • обратна връзка, оценка и адаптация на учебните помагала
 • обучителни програми за университети и училищата
 • създаване на методология за обучение и учебни материали
2. Активно въвличане на образователните институции:
 • обучение за обучители
 • пилотно въвеждане на 4 учебни програми (за студенти и за ученици от три възрастови групи)
 • организиране на обучителни модули (32 часа)
 • образователни семинари за училищни настоятелства
 • обучение за доброволци и на младежи, които да правят изследвания сред връстниците си.

3. Кампания за повишаване на обществената чувствителност към темата:

 • пресконференции и медийни събития
 • създаване на интерактивен уебсайт с актуална информация
 • образователни семинари за журналисти
 • изграждане на партньорства с ключови представители на държавната администрация и образователните институции на национално и местно ниво
 • иницииране на обществен дебат по темата
 • организиране на мероприятия в училищата и общността

График на дейностите можете да видите тук.

>> горе

Кой участва?

В дейностите ще се включат:

 • Ученици от девет основни училища, гимназии и техникуми
 • Студенти от три университета в България
 • Преподаватели от университети и училища
 • Журналисти
 • Училищни настоятелства

Пълния списък на образователните институции, които участват като партньори по проекта можете да видите тук.

>> горе 

Къде?

Проектът обхваща образователни институции в регионите Благоевград, София и Стара Загора.

>> горе

Кога?

от 01 януари 2010 до 31 декември 2012 (36 месеца).
График на дейностите можете да видите тук.

>> горе

Как?

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейската комисия по тематична програма Non-State Actors and Local Authorities in Development, Бюджетни линии 21.03.01 и 21.03.02; EuropeAid/127765/C/ACT/Multi. Номер на договор: 2009/202-172. Обща стойност на проекта: 449 165 EUR

>> горе

Имате думата

Очакваме Вашите въпроси, мнения и предложения относно темите и дейностите на проекта. За контакти: тук.

горе

 

Настоящият уеб сайт www.devedu.eu е изготвен със съдействието на Европейската комисия.
Отговорност за съдържанието му носят единствено изпълнителните на проект «Да научим!».
При никакви обстоятелства материалите в уеб сайта не могат да се разглеждат като отразяващи позицията на Европейския съюз.